Informacja

Poszukuję firmy i instytucje, które w zamian za reklamę zgodziłyby się finansować turnieje szachowe. Każda kwota lub pomoc materialna będzie niezwykle istotna. Szczegóły współpracy ustalam indywidualnie. Dane kontaktowe pod tym adresem: click!

Reklama
Logo Gazety