Szachowa oferta szkoleniowa dla dzieci i młodzieży

Swoją ofertę kieruję zarówno do odbiorców indywidualnych jak i instytucjonalnych zainteresowanych przeprowadzeniem szkoleń szachowych oraz organizacją turniejów.

Zapraszam dzieci i młodzież na zajęcia, które odbywają się w małych grupach, dostosowanych pod względem wieku uczestników oraz prezentowanej przez nich siły gry. Szczegóły i harmonogram zajęć konsultowany jest każdorazowo przed podpisaniem umowy. Umożliwia to dostosowanie treści zajęć do oczekiwań osób zainteresowanych. Na zajęciach, we własnym zakresie, zapewniam dostęp do literatury ćwiczeniowej oraz zabezpieczam zaplecze sprzętowe.

Prowadzę również działalność szkoleniową przy współpracy z instytucjami oświatowymi. Zainteresowane podmioty proszę o kontakt, gdyż w najbliższym czasie nie wykluczam podjęcia nowych zobowiązań. Prowadzone treningi oraz turnieje powinny być szczególnie atrakcyjne dla przedszkoli, szkół, placówek wychowawczych oraz domów kultury.

Miejsce spotkań

Szkolenia grupowe oraz turnieje szachowe prowadzone są w Szkole Podstawowej nr 2, przy ulicy Henryka Pobożnego 2 w Słupsku.

Słupska Akademia Szachowa, ul. Henryka Pobożnego 2, Słupsk

Budynek szkoły (oznaczony literką "A") oddalony jest o około 1 km od centrum miasta.