Informacje podstawowe

Celem głównym przedsiębiorstwa jest stworzenie dogodnych warunków do rozwoju dzieci i młodzieży z regionu słupskiego poprzez szeroko pojęte szkolenie szachowe oraz organizację turniejów szachowych.